Кредитен посредник и осигурителен посредник

Какво е кредитен посредник?
Кредитният посредник е физическо или юридическо лице (фирма), което свързва мен като потребител с даден кредитор и получава заплащане за това. Кредитният посредник може:
– да ми предложи договор за кредит;
– да ми съдейства при подготвителните действия преди сключването на договора или
– да сключи с мен договор от името на банката или финансовата институция.
Данни за кредитните посредници и по какви въпроси предлага съвет мога да открия в Регистъра на кредитните посредници, който се води от БНБ.
Как може да ми съдейства един кредитен посредник?
На първо място, кредитният посредик ми осигурява следната информация, свързана с кредита:
– данни за банката или финансовата институция;
– целите, за които мога да използвам кредита – напр. да си купя на недвижим имот;
– за какъв срок мога да сключа договора за кредит;
– какви ще са лихвите и др.
Имам минимум 14 дни да взема решение дали да сключа договор за кредит, или не.
На следващо място, от кредитния посредник мога да получа и допълнителни разяснения относно кредита, за да преценя дали този договор отговаря най-пълно на моите интереси. Тези разяснения могат да бъдат свързани например с това какво ще стане, ако се забавя с вноската, какви са обезпеченията по кредита и др.
Кредитният посредник може да ми даде и съвет за най-подходящия договор за кредит за мен. За тази цел трябва да го запозная с финансовото и личното си състояние и да му разкажа по-подробно за целта, за която ми е нужен кредити. Ако кредитният посредник е обвързан с една определена банка или финансовата институция, той ще разгледа всички договори, които мога да сключа с тази банка или финансовата институция, и ще ми предложи най-подходящите за мен. Но ако кредитният посредник не е обвързан с никоя финансова институция, то той ще ми предложи договори за кредит с няколко финансови институции.
За да използвам помощта, която кредитният консултант предоставя, сключвам с него договор за предоставяне на съвет. Преди да започна да използвам услугите на кредитния посредник, той посочва какви такси или комисионни дължа. Също така ме уведомява, ако таксата се заплаща частично от кредитора.
Кой е осигурителен посредник?
Осигурителният посредник е физическо или юридическо лице (фирма), което сключва с мен от името на пенсионно дружество осигурителен договор или посредничи, когато сключвам такъв с пенсионно дружество. Осигурителният посредник приема заявлението ми за допълнително пенсионно осигуряване и други молби и заявления, които мога да подам – напр. да прекратя договора и др.
Как може да ми съдейства един осигурителен посредник?
Първо, осигурителният посредник ми съдейства, когато искам да подам заявление за допълнително пенсионно осигуряване, за прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг, както и следида не бъдат увредени моите интереси.
Освен това, осигурителният посредник ми дава информация относно пенсионноосигурителното дружество и осигурителния договор, който съм сключил – какви права имам, кога и какви вноски дължа и т.н. Осигурителният посредник е длъжен да пази личните ми данни и да не ги използва за други цели, които не са свързани с работата му.
За разлика от кредитния посредник, тук не сключвам договор с осигурителния посредник. Той сключва договор само с пенсионноосигурителното дружество. Затова за дейността на осигурителния посредник пред мен,а ако почина – пред моите наследници, отговаря пенсионноосигурителното дружество. Например в случай че осигурителният посредник не изпълни задължението си да ми предостави пълна информация за договора, който сключвам и претърпя вреди, мога да потърся отговорност от самото пенсионноосигурително дружество.

Източник: Pariteni.bg

Какво е кредитен посредник?

      Кредитният посредник е физическо или юридическо лице (фирма), което свързва мен като потребител с даден кредитор и получава заплащане за това. Кредитният посредник може:

– да ми предложи договор за кредит; 

– да ми съдейства при подготвителните действия преди сключването на договора или

– да сключи с мен договор от името на банката или финансовата институция. 

Данни за кредитните посредници и по какви въпроси предлага съвет мога да открия в Регистъра на кредитните посредници, който се води от БНБ.

Как може да ми съдейства един кредитен посредник?

На първо място, кредитният посредик ми осигурява следната информация, свързана с кредита:

– данни за банката или финансовата институция;

– целите, за които мога да използвам кредита – напр. да си купя на недвижим имот;

– за какъв срок мога да сключа договора за кредит;

– какви ще са лихвите и др.

Имам минимум 14 дни да взема решение дали да сключа договор за кредит, или не. 

На следващо място, от кредитния посредник мога да получа и допълнителни разяснения относно кредита, за да преценя дали този договор отговаря най-пълно на моите интереси. Тези разяснения могат да бъдат свързани например с това  какво ще стане, ако се забавя с вноската, какви са обезпеченията по кредита и др. 

Кредитният посредник може да ми даде и съвет за най-подходящия договор за кредит за мен.  За тази цел трябва да го запозная с финансовото и личното си състояние и да му разкажа по-подробно за целта, за която ми е нужен кредити. Ако кредитният посредник е обвързан с една определена банка или финансовата институция, той ще разгледа всички договори, които мога да сключа с тази банка или финансовата институция, и ще ми предложи най-подходящите за мен. Но ако кредитният посредник не е обвързан с никоя финансова институция, то той ще ми предложи договори за кредит с няколко финансови институции. 

За да използвам помощта, която кредитният консултант предоставя, сключвам с него договор за предоставяне на съвет. Преди да започна да използвам услугите на кредитния посредник, той  посочва какви такси или комисионни дължа. Също така ме уведомява, ако таксата се заплаща частично от кредитора. 

Кой е осигурителен посредник?

Осигурителният посредник е физическо или юридическо лице (фирма), което сключва с мен от името на пенсионно дружество осигурителен договор или посредничи, когато сключвам такъв с пенсионно дружество. Осигурителният посредник приема заявлението ми за допълнително пенсионно осигуряване и други молби и заявления, които мога да подам – напр. да прекратя договора и др.

Как може да ми съдейства един осигурителен посредник?

Първо, осигурителният посредник ми съдейства, когато искам да подам заявление за допълнително пенсионно осигуряване, за прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг, както и следида не бъдат увредени моите интереси.

Освен това, осигурителният посредник ми дава информация относно пенсионноосигурителното дружество и осигурителния договор, който съм сключил – какви права имам, кога и какви вноски дължа и т.н. Осигурителният посредник е длъжен да пази личните ми данни и да не ги използва за други цели, които не са свързани с работата му.

За разлика от кредитния посредник, тук не сключвам договор с осигурителния посредник. Той сключва договор само с пенсионноосигурителното дружество. Затова за дейността на осигурителния посредник пред мен,а  ако почина – пред моите наследници, отговаря пенсионноосигурителното дружество. Например в случай че осигурителният посредник не изпълни задължението си да ми предостави пълна информация за договора, който сключвам и претърпя вреди, мога да потърся отговорност от самото пенсионноосигурително дружество.

Източник: Pariteni.bg

Potrebitelskikrediti

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Нова евродиректива за управление на лошите кредити

пт окт. 4 , 2019
Нови правила действат при управлението на лошите кредити, след като БНБ одобри препоръките на Европейския банков орган. От два месеца при теглене на заем и просрочие или неизплащане на вноските по него автоматично се попада в класификатор с най-високия рисков профил. Доколко се затягат мерките срещу нередовните платци и за движението на лихвите по кредити и депозити обясни Десислава Николова от финансовия портал "Моите пари", с която разговаря Наталия Ганчовска в предаването "Хоризонт за вас": "Идеята на новите правила е този профил да бъде следен текущо, с цел да се разбере от къде идва влошаването и да се предотврати последващо такова влошаване на длъжника...Трябва да се реши проблемът с разговор с кредитния инспектор, за да се стигне до изход от ситуацията...". Николова допълни, че банките ще следят повече потребителите, с цел ранно установяване на проблеми в обслужването на задълженията. Това включва намаление на кредитното салдо по сметката с повече от 95% през последните 6 месеца, намаляване на заплатата през последните 3 месеца, намаляване на банковите преводи по сметка на длъжника и др. Основната цел на мерките по преструктуриране следва да бъде връщането на кредитополучателя към състояние за устойчиво обслужване на погасяванията, като се вземе предвид дължимата сума и се сведат до минимум очакваните загуби. Българските банки от 30 юни 2019 г. прилагат "Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции" на Европейския банков орган. Това се казва в специално прессъобщение на БНБ, с което надзорната институция обявява, че официално се ангажира да контролира спазването на тези изсеквания. Насоките представя Ирина Жикова управител на клон на кредитна институция: "Насоките ще важат за всички необслужвани и преструктурирани вземания на банките. Под необслужвани се имат предвид вземанията, по които има някакво просрочие - независимо колко дълъг е периода на забавяне на плащането, или по които длъжникът е редовен, но финансовото му състояние се е влошило. Според последните данни на БНБ под тази формулировка за необслужвани кредити към края на март 2019 г. попадат банкови вземания за 6.71 млрд. лева или 7.4% от общия портфейл на вземанията на банковата система... Тези уточнения са важни, защото всички регулации, произтичащи от въпросните насоки на ЕБО, се формират на базата на брутните необслужвани вземания, чийто размер не е намален с размера на заделените по тях провизии /обезценки/." Българинът е изтеглил кредити за над 20 милиарда лева. Това показват последните данни на Европейската централна банка. Най-голям е ръстът при потребителските заеми, които са значително по-скъпи. У нас те нарастват с по-бърз темп от ипотечните, показват изчисленията на БНБ. За година са изтеглени близо 18% повече заеми за потребление. Според икономисти, обяснението от една страна е по-добрата икономическа ситуaция, но от друга - се наблюдава и обезпокоителна тенденция - все повече жилища се купуват без собствени спестявания. Коментар на Десислава Николова, финансов анализатор в MoitePari.bg в предаването "Хоризонт за вас" с Наталия Ганчовска.