Цената на кредита не е само лихвата

Въпреки че лихвата е първото, което виждаме като цена на кредита, и е това, върху което кредиторите най-често акцентират, тя не дава пълна информация за цената на кредита. Оскъпяването по един кредит може да бъде измерено по различни начини. Възможните за избор показатели са:

  • лихва по кредита,
  • общата изплатена сума,
  • годишният процент на разходи
  • размерът на месечната вноска.

        В практиката за най-обективен показател е приет Годишният процент на разходите (ГПР) и за това има конкретна обосновка. Останалите показатели също могат да бъдат ориентири, но всеки от тях има своите недостатъци, които малко или много ги правят недостатъчно полезни. 

Лихва

       Това е първичната цена на кредита. Нарича се първична, защото само тя самостоятелно не дава обективна представа за пълната цена. Един кредит, особено жилищен, обичайно е свързан с редица други разходи и такси, които допълнително оскъпяват кредита, но лихвата не отразява това. От тази гледна точка тя може да служи само за отправна точка при избор на оферта и за елементарно сравнение между продукти, чиито условия са идентични. 

Да разгледаме следния пример:

   – Жилищен кредит за сума 100 000 лв,;
   – Кредитът е предназначен за покупка на жилище на стойност 120 000 лв.;
   – Срок на кредита – 20 години;
   – Лихвата по кредита е 4% за целия срок на кредита;
   – Застраховка на имота – 0,20% годишно, върху стойността имота;
   – Застраховка „Живот“ на кредитоискателя – 0,015% месечно върху остатъка по главницата;
   – Такса за поддръжка на разплащателна сметка – 2 лв. месечно;
   – Такса за оценка на кредитен риск – 0,30% от размера на кредита.

      От примера е ясно видно, че при така структуриран продукт само лихвата не може да даде отговор дали тази оферта е изгодна, или не. Лихвата може да бъде показател за сравнение само когато всички останали параметри са еднакви за всички продукти и могат да бъдат игнорирани. Практиката показва, че това може да се реализира само ако се сравняват продуктите на една банка. Това обаче не е полезно, ако изборът не е ограничен само до 1 банка.

Месечна вноска

Месечната вноска също може да бъде разглеждана като неподходящ показател, който самостоятелно да бъде използван при избор на оферта. При горния пример месечната вноска възлиза на 606 лв. Както е видно, месечната вноска не е носител на информация. Тя не информира повече от това дали този кредит е във възможностите на кредитоискателя предвид месечните му доходи и разходи. За период от 20 г. кредитоискателят ще плати общо 145 440 лв. под формата на месечни вноски, но това все още не е пълната цена на кредита. За да бъде достатъчно точно сравнението е необходимо всички параметри на кредита да бъдат включени в калкулациите.

Общо изплатена сума

Този показател дава достатъчна представа за това колко скъп или евтин е в действителност разглежданият кредит спрямо друго предложение. Показателят е полезен, защото включва в себе си не само изплатените месечни вноски, но и всички съпътстващи месечни и годишни разходи, които често са немалко. В примера по-горе това би означавало обща изплатена сума в размер на 151 980 лв. Разликата е очевидна, ако сравнението беше основано само на сумата от всички месечни вноски. Отчитайки застраховките и някои други съпътстващи разходи, се получава обща изплатена сума, която може да е база за взимане на решение за това коя оферта да бъде предпочетена.

Годишен процент на разходите

Това е показателят, който се е наложил в световната практика като най-обективен и прозрачен. Той включва в себе си не само лихвата по кредита, но и всички дължими от клиента такси и комисиони. Като идея, както се вижда, е много сходен с това, което показва общата изплатена сума. Но с това приликите приключват. Макар понякога показателят да е труден за възприемане, той има 2 много съществени предимства, които са достатъчни, за да бъде препоръчан при сравнение на оферти:

1.         Прецизен е – отчита стойността на парите във времето. Чрез този показател не само могат да се изчислят общите разходи по кредита, но и каква е тяхната стойност към момента на отпускане на кредита. Това е важно, защото по време на погасяването на кредита възникват и се погасяват различни съпътстващи разходи в различни моменти. От тази гледна точка не е без значение какви са разходите, какъв е техният размер и в кой точно момент се плащат. Един голям разход, платим на късен етап, може да има по-малко влияние върху цената на кредита, отколкото по-малък разход, но платим веднага или в началото на срока на кредита. Като резултатен показател ГПР отразява всичко това и стойността, която виждаме (като процент), е напълно точна и прецизирана;

2.         Удобен за използване. След като бъде разбран неговият смисъл, е достатъчно само да се доверим на резултатния процент, който е отговорът на въпроса каква е цената на кредита. Както се видя в примера по-горе, общата изплатена сума по един кредит може да е много висока стойност. От практическа гледна точка е затрудняващо да се запомнят толкова големи числа, при които нюансите може да са в рамките на няколко лева, но точно те да се окажат решаващи за избора. Много по-лесно и удобно е сравненията да се базират върху малко, лесно запомнящо се число, какъвто е ГПР, вместо да се борави с например 5 или 6-цифрени суми.

     В примера по-горе ГПР е в размер на 4,73%. Съпоставката между лихвата по кредита и ГПР веднага може да даде достатъчно добър ориентир дали разглежданата оферта е изгодна. Колкото ГПР е по-близо като стойност до лихвата по кредита, толкова тази оферта е по-изгодна. Подобни бързи отговори не могат да се получат нито от размера на месечната вноска, нито от общата изплатена сума, нито само от размера на лихвата.

Източник: moitepari.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *