Предсрочно погасяване на кредит

Идеята, че ще има да се плаща заем няколко години, действа демотивиращо на повечето хора.

Какво е предсрочното погасяване?

      За предсрочно погасяване се счита не само изплащането на цялата сума, ами и плащането на по-високи вноски, отколкото са определени. Така, вие по-бързо ще внесете цялата сума преди времето в договора. Само като си представите, че можете да изчистите някой кредит двойно по-бързо и ще придобиете мотивацията да го направите.

Можем ли да си погасим предсрочно кредита?

Всеки човек има право да изплати взетото задължение преди крайния срок и това е заявено в закона. Кредитите се отдават по план и естествено банките и кредитните институции държат да следят плана да се изпълни. Въпреки това всеки, който желае и има възможност, може да го направи независимо дали става въпрос за частично погасяване, или превеждане на целия заем.

       Когато обаче плащаме по-големи вноски от планираните, тогава основната сума намалява и лихвата по нея също. Следователно банките и финансовите институции не получават парите, които е трябвало да получат по план. Това е и причината, повечето от тях да изискват някакво обезщетение или такса, за погасяване предсрочно.

       Според българското законодателство, тази такса трябва да е справедлива. Съществуват и така наречените гратисни периоди, които в някои фирми достигат и до 45 дни, когато не се начислява лихва – така наречените бързи кредити без лихва, при които не се изисква обезпечение или гаранция.

Как стои въпросът с ипотечните кредити и обезщетението при тях?

     Ако успеете да изплатите предсрочно цялата главница на ипотечния кредит, тогава допълнителното оскъпяване отпада. Ако пък можете да отделите просто по-голяма сума, която не е цялата, можете да оставите периода за доплащане същия, но вноските ви да намалеят.

      Много от кредитните институции ще начислят обезщетение, но тук законът е определил, че то не може да е по-високо от 1% от сумата, която се изплаща допълнително. Има обаче малко спорен въпрос, който води края си обикновено в съда.

      Ако банката или кредитната институция ще претърпят много големи загуби, то тогава могат да предявят претенции за повече от 1%. И колко точно ще бъде глобата зависи от делото. Българското законодателство обаче е ограничило тези казуси, да бъдат валидни само ако погасяването става преди да изтекат първите 12 месеца от заема.

       Предсрочното погасяване е важно условие в договора за вашия кредит. Има кредитни фирми, които не начисляват никаква такса. Но това трябва да е изрично отбелязано в договора. Ако можете да покриете поне част от кредита, но има някаква такса, то не се колебайте. Със сигурност таксата ще е по-малка от лихвата.

      Много хора имат по няколко кредита и са влезли в някакъв финансов ритъм и изобщо не помислят, че могат да изплатят единия предсрочно и да им се подобри състоянието. Относно това, кой заем да изплатите първо – насочете се към този, който е по-малък като размер, или този, който е с най-висока лихва. Това са двата подхода при подобна ситуация.

      Предсрочното погасяване е много полезен финансов инструмент, който, ако е добре преценен, може значително да подобри финансовото състояние на длъжника.

Източник: Webcafe

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *