Необезпеченият кредит представлява заем, при който кредиторът не изисква от вас да предоставите материални или договорни гаранции.  Ако сега вие решите да поискате кредит без обезпечение, кредиторът няма да изисква от вас да търсите гаранти, да ипотекирате собственост или да правите някакъв залог срещу парите, които искате да изтеглите.

Видове кредити без обезпечение

 • Бързи кредити

      Този вид заеми към момента са изключително популярни сред потребителите у нас. Наричат се „бързи”, тъй като се предоставят наистина бързо и за да кандидатствате за тях не се изисква да присъствате лично в офиса на избраната кредитна компания. Разглеждането на заявката за кредит е много облекчено и се извършва до няколко минути, а заемът се отпуска, без да е необходимо да предоставяте някакъв вид обезпечение.

Предимства на бързите заеми

 • Бързина – ако наистина се нуждаете спешно от средства и кандидатствате за бърз кредит, той може да ви бъде предоставен в рамките на няколко часа.
 • Няма условия при усвояването – тъй като се предлагат основно при спешни финансови ситуации, никой няма да ви пита за какво ще използвате отпуснатия кредит.
 • Облекчени условия при кандидатстване – единственото, което ви е нужно, за да поискате подобрен необезпечен заем, е да попълните формата за кандидатстване и да предоставите личната си карта.

Минуси на бързите кредити

      Тъй като бързите кредити са необезпечени, сумите, които се отпускат са сравнително малки (от 50 до 3000 – 5000 лв.) и сроковете за погасяването им са кратки. Освен това, за разлика от останалите видове заеми, при необезпечените бързи кредити лихвите са малко по-високи.

 • Стандартни потребителски кредити

       Потребителските кредити, които са познати и като стандартни заеми, се предоставят основно от банковите институции. Подобно на бързите, и стандартните кредити се предоставят без обезпечение, като разликите между двата типа заеми са, че при потребителските обикновено се изисква личното ви присъствие в клона на съответната банка, сумите, които се отпускат са в по-големи размери (от 1000 до 20 000 и повече лева) и времето за обработка на заявката и времето за отпускане на заем е повече от няколко дни.

Предимства на стандартните потребителски кредити

 • По-ниски лихви – в сравнение с краткосрочните необезпечени бързи заеми, потребителските кредити се предоставят при по-ниски лихви.
 • По-голям срок на погасяване – в зависимост от сумата, която искате да усвоите сроковете, в които можете да върнете заема са от година до 5, 10 или повече години.
 • По-голям размер на кредита – ако имате нужда от по-голям кредит за ремонт, покупка на нов автомобил или друго, стандартните потребителски кредити без обезпечение са по-добрият вариант за вас.

Минуси

      По-бавно разглеждане на заявката. За разлика от бързите заеми, при които проверката се извършва изключително бързо, за да получите отговор дали сте одобрени или не, за стандартен потребителски заем ще трябва да почакате няколко дни. Въпреки че това са кредити без обезпечение, все пак кредиторът ще изиска заплатата ви да „минава” през банката, която ви е отпуснала кредита, което се възприема като вид обезпечение.

 • Овърдрафт

        Този вид заем е малко по-специфичен, тъй като предоставя с фиксиран лимит и срок, при който трябва да бъде погасен. Овърдрафт кредитът се предоставя от банката, в която ви превеждат заплатата, и можете да го използвате, ако тя заплатата ви свърши, а вие не искате да търсите други начини за финансиране. Овърдрафт кредит означава да имате в дебитната си карта допълнителни средства, които да използвате, ако имате нужда.

Предимства на кредит овърдрафт

 • Улеснена процедура – стига да имате дебитна карта, по която да ви превеждат заплатата, можете да поискате и получите кредит овърдрафт.
 • Свобода при усвояването – можете да използвате кредита си както и когато поискате. Можете да изтеглите и усвоите цялата сума наведнъж или можете да го използвате само когато наистина имате нужда от пари.

Минуси

 • Фиксиран лимит – Какъв ще е размерът на кредита, който ще ви бъде отпуснат, зависи както от условията на банката, така и от размера на заплатата, която получавате.
 • По-високи лихви – Тъй като е кредит без обезпечение, логично е лихвите по овърдрафта да са по-високи от стандартните.
 • Необезпечени кредити за оборотни средства

        Този вид кредити без обезпечение се предоставят основно от банковите институции с цел подпомагане на малкия и среден бизнес. Особеното при този вид заеми е, че ако имате фирма и искате да изтеглите подобен заем, вие имате възможност да избирате дали той да ви бъде предоставен като Стандартни потребителски кредити , или като овърдрафт по разплащателна сметка.

       Другото, което отличава необезпечените кредити за оборотни средства, е, че средствата, които можете да усвоите могат да достигнат до 50 000 и повече лева.

       За разлика от останалите видове кредити без обезпечение, при заемите за оборотни средства има и още няколко изисквания като: да имате положителен финансов резултат за изминалата година и да представите документ за чисти данъчни задължения. В зависимост от банката, при която кандидатствате за подобен вид кредитиране, от вас могат да поискат някои банкови гаранции като:

 • фирмата ви да стане съдлъжник,
 • да дадете лични гаранции като собственик на бизнеса и т. н., и т. н.

Предимства на необезпечените кредити за оборотни средства

      Ако бизнесът ви се нуждае от допълнителни финансови средства, с които да го разширите или обновите базата му, заемите за оборотни средства са много добро решение.

Минуси

 • От този вид заеми са предназначени основно за малкия и среден бизнес, което означава, че са фирмени, а не потребителски.
 • За да бъде одобрена заявката ви за заем, трябва да отговаряте на редица допълнителни условия.

       Да обобщим. Имате ли нужда от краткосрочен заем и сигурни ли сте, че можете да го погасите бързо, бързите необезпечени кредити са едно добро решение на финансовите ви проблеми. Ако обаче ви се случва в края на всеки месец да се чудите откъде да намерите пари или честичко правите непланувани покупки, тогава добър вариант би бил да разгледате условията, при които банките предоставят кредит овърдрафт. Ако пък се нуждаете от по-голяма сума пари, с която да закупите нещо на голяма стойност, тогава потребителските кредити без обезпечение ще са ви най-удобни като кредитна услуга.

Източник: stikcredit.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *