Лесният достъп до финансиране неминуемо крие своите опасности за кредитоискателите. Засиленото кредитиране и няколкото предупреждения на БНБ към банките в тази посока трябва да бъдат сигнал за внимателно подхождане при кандидатстване за кредит. Сега кандидатстването е лесно и сравнително бързо, лихвите са ниски, банките са готови да кредитират, доходите позволяват все по-смели начинания. Всичко това обаче в даден момент може да изиграе много лоша шега на всички, които подхождат с прекалено самочувствие или просто неглижират дребните детайли. Икономическите процеси са циклични и рано или късно, очаквано или не, настъпва обрат. Когато обратът е в негативна посока, той води със себе си и съответните последствия.

      Криза или друго неблагоприятно стечение на обстоятелствата най-общо може да доведе до негативи в следните посоки – намаление на трудовото възнаграждение, забавяне на изплащането на заплатата, поскъпване на кредита, загуба на работа. Най-лошият изход от това е необслужване на кредита и нови проблеми, свързани с това.

       При влошаване на условията по кредита започването на разговор с банката и поддържането на контакт с нея е първото, което е хубаво да бъде предприето. Обсъждането на ситуацията и набелязването на конкретни мерки могат да предотвратят усложняването ѝ. Предоговарянето и удължаването на срока на кредита и договарянето на гратисен период могат да облекчат обслужването на кредита.

       Влошаването на кредитната история е по-известно като придобиване на „лошо ЦКР“. Последствието от един такъв развой на събитията съвсем не са приятни. Проявлението е в „затваряне на вратите“ на кредиторите пред всеки, за когото се установи, че е некоректен платец. Лошата кредитна история, въпреки подновяването на погасяването на кредита, ще остане видима за кредиторите. Тя ще бъде изцяло изчистена, когато отминат 5 г. от датата на погасяването на кредита. Успокоително е, че лошата кредитна история невинаги е толкова лоша.

       Все пак всеки кандидат за кредит се разглежда индивидуално и в немалко случаи кредиторите правят компромиси. Важното в случая е откога е лошата история, колко време е продължила и какво е настоящото състояние. Компромисът, който би направил кредиторът, не е решение на казуса, но при изпадане в такава ситуация вариантите не са много.

      Какви са новите мерки по отношение на лошите кредити?

      Ако вече е налице просрочен кредит, то лошата кредитна история вече е факт. В случай че не бъдат взети мерки за подновяване на погасяването на кредита, следват мерките на кредитора:

  • Предсрочна изискуемост на кредита. Възниква при просрочие на кредита. Кредиторът може да предприеме такава мярка, дори и при забава на само една вноска. Това право е дадено на кредиторите от Закона за кредитните институции, чл. 60 (2). Преди реално да бъде предприета тази стъпка, кредиторът обичайно осъществява контакт с длъжника с цел да се намери решение на ситуацията. Не трябва да бъде избягван този контакт, тъкмо напротив! Това е от малкото неща, които можете да направите, за да не се пристъпи към ефективно прилагане на мярката.
  • Незабавно изпълнение. Ако комуникацията не е дала желания резултат, кредиторът предприема мерки за събиране на своето вземане, като се обръща към съда. Съдът постановява незабавно изпълнение и издава изпълнителен лист и събирането на вземането се поема от съдия-изпълнител. Ситуацията със сигурност е неприятна и това, което можете да предприемете, можем да обобщим в няколко основни препоръки:

      На първо място е добре да се запознаете със съдебния изпълнител и материалите по делото. Стратегията да избягвате контакт с него не е добра. Съдействайте му, а той от своя страна също може да помогне за по-добро решение на казуса.

      На следващо място е добре да поддържате актуален постоянен адрес и да оказвате съдействие при насрочения опис. Отказът от съдействие няма да отмени описа, защото съдебните изпълнители могат да направят това и принудително, противно на волята ви.

  • Запор на заплата. Запорът на заплата е следващата мярка, която кредиторът може приложи към неизрядния платец. Изразява се в своеобразно блокиране на банковите ви сметки, като от наличността на заплатата се удовлетворява вземането на кредитора.

       При запор на сметка възможностите за реакция не са много. Най-важно е да се потърси начин за възстановяване на плащането по кредита, за да бъде вдигнат запорът. Когато се налага запор, той най-вероятно ще бъде по сметки във всички банки. Всяко бъдещо постъпление на средства по тях ще бъде използвано за удовлетворяване на вземането на кредитора.

  • Опис на имущество. Това е мярка, насочена към неизрядния платец, когато другите мерки не са дали нужния резултат. В случай че кредиторът не е успял да удовлетвори вземането си по друг начин, описът на имущество е следващата стъпка за това.

       Описът е насочен към личното имущество на длъжника, след продажбата на което кредиторът да може да удовлетвори вземането си. Тук длъжникът също няма много ходове. В тази ситуация той просто трябва да окаже нужното съдействие, защото съдебните изпълнители могат да направят описа и принудително.

  • Източник: Pariteni.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.