По данни на Комисията за финансов надзор през 2018 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 93 606 лица, от които 81 445 лица в универсалните фондове и 12 161 лица в професионалните фондове. Служебно разпределените лица през 2018 г. са 82,89 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 85,81 на сто в професионалните. Служебното разпределение е въведено с промяна в законодателния режим, като на служебно разпределение подлежат лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид. 

      Един от изводите, който можем да направим, е, че лицата не са особено активни при избор на пенсионен фонд. Причините за това могат да бъдат много – както липсата на заинтересованост и информираност, така и затрудняването в избора на фонд, липсата на финансова грамотност и още много други. 

       Изборът на пенсионен фонд изобщо не е лека задача. В сравнението между пенсионните фондове може да бъде съпоставена доходността на всеки фонд за период от 2 години, както и от началото на изчисляването на стойност на един дял (от 01.07.2004 г.). Изборът на пенсионен фонд не трябва обаче да бъде базиран само и единствено на база постигната доходност. Трябва да бъде взето предвид и стандартното отклонение, което измерва риска на инвестиционния портфейл. Неговата стойност показва каква е степента на риска на инвестициите при постигане на определена доходност. По-голямото стандартно отклонение показва по-висок инвестиционен риск, защото инвестициите на фонда са по-волатилни. Имайки предвид обаче това, че фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) имат сериозни ограничения в какви активи (ценни книжа) да инвестират и порфейлът им е твърде консервативен, двугодишното стандартното отклонение се движи между 2 и 4%. 

        Не бива да забравяме разбира се репутацията на фонда. Таксите (т.нар. входна такса, която се приспада от всяка осигурителна вноска) и инвестиционната такса няма смисъл да бъдат сравнявани, тъй като държавата е определила максимален размер, който се прилага от всички фондове, с изключение на един – УПФ „Топлина“

Доходност на Универсалните пенсионни фондове за периода 2018-2019 година (за последните 24 месеца)

       Лидер е УПФ „Топлина“, който е постигнал доходност на годишна база от 3.10 %. Следват:

  • УПФ „Съгласие“ с 2.76%;
  • УПФ „ЦКБ-Сила“ с 2.39%;
  • УПФ „Бъдеще“ с 1.42%;
  • „Ен Ен УПФ“ с 0.90%;
  • УПФ „ДСК-Родина“ с 0.89%;
  • УПФ „Доверие“ с 0.41%;
  • УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ с 0.15%;
  • „ЗУПФ Алианц България“ (0.10%).

       Можем ясно да посочим, че най-добрият избор за нашите пари за втора пенсия е Универсален пенсионен фонд „Топлина“. За да прехвърлите своята партида в Универсален пенсионен фонд „Топлина“, се обадете на тел. 0882 806392. Това е лесна и безплатна процедура, която ще ви осигури висока доходност и сигурност на вашите пари.

Източник: infostock.bg; Pariteni.bg

Редакция: http://www.potrebitelskikrediti.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.