Над 15.1 млрд. лв. натрупали фондовете за втора пенсия до 30 септември 2019 г.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2019 година са акумулирани нетни активи на стойност 15 195 818 хил. лв. В сравнение с деветте месеца на 2018 година нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 13.06 на сто. Това показват обявените предварителни резултати на Управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор (КФН) от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за периода от 1 януари до 30 септември 2019 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в КФН.

       Справка в информационния масив на КФН показва, че в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2018 г. са акумулирани нетни активи на стойност 13 439 988 хил. лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2017 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 11.80 на сто. Това означава, че тенденцията за нарастване на акумулираните активи не само се запазва, но се и ускорява.

       Осигурените лица за втора пенсия в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2019 г. са общо 4 732 758 души, като техният брой нараства спрямо 30.09.2018 г. с 1.59 на сто. Преди една година до края на септември общият брой на осигурените лица са 4 658 549 души, като нарастването спрямо 30.09.2017 г. е с 2.32 на сто.

       За деветмесечието на 2019 г. най-много са осигурените и от двата пола в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) – общо 3 780 919 души, от които 1 946 073 мъже и 1 834 846 жени. Трябва да се има предвид, че в УПФ се осигуряват само лица, родени след 31.12.1959 г. В Професионалните пенсионни фондове (ППФ) до 30.09.2019 г. са осигурени 295 615 души, от които 253 328 мъже и 42 287 жени. В Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) са осигурени 636 098 души, от които мъжете са 364 170, а жените – 271 928. В Доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) са осигурени 8 566 души, от които мъжете са 2 680, а жените – 8 566.

      Средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в зависимост от вида на фонда, са следните:

  • при УПФ средната сума е 3 385.56 лв., като при мъжете е 3 547.11 лв., а при жените е 3 214.84 лв. Нарастването е с 262.20 лв. спрямо първите шест месеца на настоящата година, когато е отчетена средан сума от 3 284.91 лв.;
  • при ППФ средната сума е 3 989.52 лв., като при мъжете е 4 151.27 лв., а при жените е 3 020.54 лв. Нарастването е с 219.90 лв. спрямо първите шест месеца на настоящата година, когато е отчетена средна сума от 3 931.37 лв.;
  • при ДПФ средната сума 1 829.80 лв., като при мъжете е 1 990.31 лв., а при жените е 1 614.83 лв. Нарастването е със 194.78 лв. спрямо първите шест месеца на настоящата година, когато е отчетена средна сума от 1 795.53 лв.;
  • при ДПФПС средната сума е 1 898.98 лв., като при мъжете е 1 621.74 лв., а при жените е 2 025.21 лв. Нарастването е с 39.50 лева спрямо първите шест месеца на настоящата година, когато е отчетена средна сума от 1 859.03 лв.

       Хората на възраст 55-59 години, които първи ще получат пенсия от две места – от НОИ и от частен пенсионен фонд, са натрупали:

  • в УПФ средната сума е 4 194.53 лв., като за мъжете е 4 242.97 лв., а при жените – 4 146.82 лв. Нарастването е със 167.86 лева спрямо първите шест месеца на настоящата година, когато е отчетена средна сума от 4 075.11 лв.;
  • в ППФ средната сума е 4 439.20 лв., като за мъжете е 4 675.89 лв., а за жените – 2 876.20 лв. Нарастването е със 74.17 лв. спрямо първите шест месеца на настоящата година, когато е отчетена средна сума от 4 365.03 лв.;
  • в ДПФ средната сума е 2 139.97 лв., като за мъжете е 2 479.78 лв., а за жените – 2 139.97 лв. Нарастването е с 27.97 лв. спрямо първите шест месеца на настоящата година, когато е отчетена средна сума от 2 112.00 лв.;
  • в ДПФПС средната сума е 2 488.15 лв., като за мъжете е 1 770.34 лв., а за жените – 2 804.47 лв. Само при този вид пенсионен фонд има спад от 1.89 лв. спрямо първите шест месеца на настоящата година, когато е отчетена средна сума 2 490.04 лв.

       Източник: infostock.bg

Редакция: http://www.potrebitelskikrediti.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.