Потребителските кредити са тясно свързани с банковите заеми, тъй като дълговите задължения на купувачите се използват от търговски фирми и финансовите компании за получаване на банкови заеми. Благодарение на тази връзка възниква широкото тълкуване на потребителския кредит. В съответствие с това потребителският кредит се разбира като комбинация от стокови и парични заеми, предоставяни от фирмите, банките и държавата на населението за задоволяване на личните му нужди.

        В развитите страни потребителският кредит придоби широко разпространение. В брой се отпуска заем за изграждане и ремонт на жилища, за спешни нужди и други. Освен това заемът може да бъде отпуснат в брой или под формата на преводи. По този начин потребителският кредит може да се използва за инвестиционни цели и за текущите нужди на отделните кредитополучатели.

       В кредитните отношения между гражданите и търговските дружества банките не участват пряко. Това разграничава потребителския заем от банковия заем, предоставен в брой на населението. Потребителският кредит обаче е тясно свързан с банковото дело, тъй като търговските компании и финансовите компании, предоставящи разсрочено плащане,  използват потребителския дълг за получаване на банкови заеми. Особеност на широкоразбирания потребителски заем е фактът, че кредитополучателят тук е физическо лице, които взема заеми, за да задоволи личните си нужди. Кредитирането на потребителските нужди на населението се извършва на същите принципи като кредитирането на юридически лица: погасяване, спешност, насочване, плащане, сигурност.

         Важно условие за отпускането на заеми е платежоспособността на кредитополучателя. Потребителският кредит за текущи нужди е краткосрочен. Предоставя се до две години. Потребителският заем за инвестиция е дългосрочен. Кредитополучателят е длъжен да представи отчет за използването на заема, документи, потвърждаващи предназначението му.

Съставител: http://potrebitelskikrediti.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *