Какво е кредитен посредник?
Кредитният посредник е физическо или юридическо лице (фирма), което свързва мен като потребител с даден кредитор и получава заплащане за това. Кредитният посредник може:
– да ми предложи договор за кредит;
– да ми съдейства при подготвителните действия преди сключването на договора или
– да сключи с мен договор от името на банката или финансовата институция.
Данни за кредитните посредници и по какви въпроси предлага съвет мога да открия в Регистъра на кредитните посредници, който се води от БНБ.
Как може да ми съдейства един кредитен посредник?
На първо място, кредитният посредик ми осигурява следната информация, свързана с кредита:
– данни за банката или финансовата институция;
– целите, за които мога да използвам кредита – напр. да си купя на недвижим имот;
– за какъв срок мога да сключа договора за кредит;
– какви ще са лихвите и др.
Имам минимум 14 дни да взема решение дали да сключа договор за кредит, или не.
На следващо място, от кредитния посредник мога да получа и допълнителни разяснения относно кредита, за да преценя дали този договор отговаря най-пълно на моите интереси. Тези разяснения могат да бъдат свързани например с това какво ще стане, ако се забавя с вноската, какви са обезпеченията по кредита и др.
Кредитният посредник може да ми даде и съвет за най-подходящия договор за кредит за мен. За тази цел трябва да го запозная с финансовото и личното си състояние и да му разкажа по-подробно за целта, за която ми е нужен кредити. Ако кредитният посредник е обвързан с една определена банка или финансовата институция, той ще разгледа всички договори, които мога да сключа с тази банка или финансовата институция, и ще ми предложи най-подходящите за мен. Но ако кредитният посредник не е обвързан с никоя финансова институция, то той ще ми предложи договори за кредит с няколко финансови институции.
За да използвам помощта, която кредитният консултант предоставя, сключвам с него договор за предоставяне на съвет. Преди да започна да използвам услугите на кредитния посредник, той посочва какви такси или комисионни дължа. Също така ме уведомява, ако таксата се заплаща частично от кредитора.
Кой е осигурителен посредник?
Осигурителният посредник е физическо или юридическо лице (фирма), което сключва с мен от името на пенсионно дружество осигурителен договор или посредничи, когато сключвам такъв с пенсионно дружество. Осигурителният посредник приема заявлението ми за допълнително пенсионно осигуряване и други молби и заявления, които мога да подам – напр. да прекратя договора и др.
Как може да ми съдейства един осигурителен посредник?
Първо, осигурителният посредник ми съдейства, когато искам да подам заявление за допълнително пенсионно осигуряване, за прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг, както и следида не бъдат увредени моите интереси.
Освен това, осигурителният посредник ми дава информация относно пенсионноосигурителното дружество и осигурителния договор, който съм сключил – какви права имам, кога и какви вноски дължа и т.н. Осигурителният посредник е длъжен да пази личните ми данни и да не ги използва за други цели, които не са свързани с работата му.
За разлика от кредитния посредник, тук не сключвам договор с осигурителния посредник. Той сключва договор само с пенсионноосигурителното дружество. Затова за дейността на осигурителния посредник пред мен,а ако почина – пред моите наследници, отговаря пенсионноосигурителното дружество. Например в случай че осигурителният посредник не изпълни задължението си да ми предостави пълна информация за договора, който сключвам и претърпя вреди, мога да потърся отговорност от самото пенсионноосигурително дружество.

Източник: Pariteni.bg

Финансово-консултантска къща potrebitelskikrediti.eu е осигурителен посредник, който привлича осигурени лица в пенсионните фондове, управлявани от Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД. Осигуряването със задължителни допълнителни пенсионни вноски във втори стълб и доброволни допълнителни пенсионни вноски в трети стълб на пенсионната система дава възможност за получаване на срочна допълнителна пенсия за срока на […]

За да се предпазим от измами, когато теглим потребителски кредит, от финансово-консултантска къща http://potrebitelskikrediti.eu препоръчват стриктно да спазваме следните правила: Да използваме само регистрирани и лицензирани заемодатели.        Българската народна банка поддържа Регистър на финансовите институции, който е публичен и съдържа основни данни както за вписаните дружества, които извършват дейност […]

Ипотечният кредит е паричен заем, който е обезпечен с недвижим имот. Ипотечният кредит e пpoдyĸт c дългocpoчнo oбвъpзвaнe и cepиoзнa тeжecт зa ceмeйния бюджeт.
Ипотечният кредит е подходящ за различни цели: покупка на готов имот (жилищен или нежилищен); покупка на имот в строеж; за строеж на жилищен или нежилищен имот; за ремонт и подобрения на дома; за рефинансиране на други кредити.

В нашия сайт potrebitelskikrediti.eu предлагаме бързо и лесно отпускане на потребителски кредити до 8000 лева за Пловдив и региона. За отпускането на кредита е необходимо да попълните Искане за паричен заем заедно с кредитния ви консултант и да предоставите заверено ксерокопие на лична карта. Потребителските кредити се получават: Само с […]

     Нашият сайт potrebitelskikrediti.eu предлага ипотечни кредити от 5000 до 90 000 лева за цялата страна. Тези кредити се отличават с няколко предимства: Ниски фиксирани вноски и помощ при подготовката на документацията. Прозрачни условия. Кредитът се предоставя срещу ипотека на недвижим имот, на който се прави безплатна оценка. Кредитът се […]

Потребителските кредити – характеристика и особености Потребителските кредити са вид краткосрочни заеми, които покриват определена необходимост от парични средства – използват се за закупуване на продукти или услуги, от които клиентът има нужда. Потребителските кредити се отличават с относително ниски лихвени проценти и най-често се теглят без обезпечения или поръчители. […]