През 60-те години на ХХ век, след въвеждането на икономически санкции, Куба избира стратегия за адаптиране към новата политическа и икономическа ситуация в страната без радикални промени в основните насоки на развитие. Кубинското правителство последователно модернизира социалистическия режим, избран преди шестдесет години, подобрявайки стратегиите за управление на страната, разработвайки схеми за развитие на външната търговия. Ако разгледаме предприетите мерки за адаптиране към настоящите санкции по-подробно и поетапно, можем да различим следните промени:

  1. в периода от 1959 до 1991 г. Куба получи масивна икономическа помощ от СССР. Тогава са направени множество опити да се обсъди със САЩ премахването на ограниченията;
  2. през 1991 г., след разпадането на Съюза, подкрепата е спряна и в Куба започна криза. Държавата трябва да въведе спестовен режим и да разработи програми за външноикономическо сътрудничество, свързани с развитието на туризма, приходите от който сега са основният източник на валутни приходи на страната: през 2000-2010 г. 58% от БВП е получен от приходи от международен туризъм;

прочети още

В наши дни несигурността на глобалната икономическа система нараства поради постепенното преструктуриране на политическата и икономическата структура на света, поради което въвеждането и прилагането на режими на санкции привлича все повече внимание. Теоретично санкциите трябва да помогнат за разрешаване на конфликти без започване на война и като цяло да изключват жертвите, тъй като действат въз основа на международното право. Дали наистина е така и как точно режимите на санкции засягат развиващите се страни?прочети още