Българските домакинства са взели 2,207 млрд. лева кредити от дружествата, специализирани в кредитиране (т. нар. фирми за бързи кредити). Това показват данните на БНБ към края на септември 2019 година. За година сумата нараства с 333 милиона лева или със 17,8 на сто.

      За година вземанията по кредити от сектор Домакинства и нетърговски дружества, обслужващи домакинства нарастват с 333 милиона лева или със 17,8 на сто. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити се увеличава от 78,1 на сто в края на септември 2018 г. до 80,3 на сто в края на същия месец на 2019 година.

      Вземанията по кредити от бизнеса са 471,1 млн. лв. към края на третото тримесечие на 2019 година. На годишна база те нарастват с 2,6 на сто (12,1 млн. лв.). Общо вземанията по кредити на фирмите за бързи кредити, са 2,775 млрд. лв. (2,4 на сто от прогнозния БВП), съобщава Българската народна банка.

      На годишна база тези кредити се увеличават с 14,1 на сто (342,3 млн. лв.). В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и нетърговски дружества, обслужващи домакинства преобладават потребителските кредити, които са 2,071 млрд. лв. в края на третото тримесечие на 2019 година. Те се увеличават на годишна база с 19 на сто (331,3 млн. лв.).

       Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и нетърговски дружества, обслужващи домакинства нараства от 92,9 на сто към края на септември 2018 г. до 93,9 на сто към края на същия месец на 2019 година. Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие на 2019 г. е 30,6 млн. лв. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и нетърговски дружества, обслужващи домакинства е 1,4 на сто.

     Другите кредити са общо 104,8 млн. лв. в края на септември 2019 г., като на годишна база те се увеличават с 2,8 на сто. Относителният им дял се понижава от 5,4 на сто в края на септември 2018 г. до 4,8 на сто в края на същия месец на 2019 година.

      Източник: Pariteni.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.