От началото на 2020 година са приети промени в Наредба 22 на БНБ – банките и финансовите институции, които отпускат кредити, са задължени да подават информация и за лицата, които са съдлъжници и поръчители. Затова, когато кандидатствате за кредит, финансовата институция ще има възможност да провери в регистъра дали сте поръчител, или съдлъжник. До този момент тази информация се декларира в заявлението за кредит и липсва възможност тя да бъде проверена. 

       Предвид правните последствия, които произтичат от поръчителството (солидарната отговорност на поръчителя и главния длъжник), банките взимат тази информация под внимание. Често се случва, ако лицето се окаже поръчител, банката да изисква осигуряване на половината месечна погасителна вноска по задължението, по което лицето е поръчител, плюс сумата на всички негови задължения. Така полученото число трябва да е не повече от около 40% от нетното месечно трудово възнаграждение на кандидатстващия.  

     От началото на 2020 година са приети промени в наредбата, чрез които банките и другите институции, подаващи информация към регистъра, трябва да прецизират своите вътрешни правила, относно реда и контрола на подаваната информация. С тези промени се затяга контролът и възможността трето лице да получи информация от регистъра става все по-трудна. Според новосъздадените правила трябва ясно и точно да се идентифицират служителите, които ще получават информация от регистъра, както и тези, които подават информация към него. В някои от банките дори банков служител може да получи информация относно съдържащото се в ЦКР единствено ако лицето е входирало заявление за кандидатстване на кредит. 

       От началото на 2020 година банките са длъжни да поддържат специален регистър, в който се регистрират данните за извършените проверки в ЦКР, като записите в него също се съхраняват за период от 5 години от датата на направената проверка. 

Източник: Pariteni.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *