Кредитът като икономическа категория е определен вид социални отношения, свързани с движението на стойността при условия на погасяване. Заемът може да се появи в стокова и парична форма. Кредитът в стокова форма включва прехвърляне за временно използване на стойността под формата на конкретна вещ с конкретни характеристики.

       В съвременната икономическа система преобладава паричната форма на кредит. Предоставя се и се изплаща в пари. Участието на парите в посредничеството на кредитните отношения обаче не ги лишава от техните специфични характеристики. При кредитна транзакция няма еквивалентен стоково-паричен обмен, но има прехвърляне на стойност за временно ползване с условието за връщане след определено време и плащане на лихва за използването му. Погасяването на стойността на заема, което не може да бъде отменено по волята на един от субектите на кредитната транзакция, е неразделна характеристика на кредита като икономическа категория. Същността на кредита при цялото разнообразие от кредитни отношения се определя от обективните причини за неговото съществуване в определена социално обкръжение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.