Нова евродиректива за управление на лошите кредити

2

Нови правила действат при управлението на лошите кредити, след като БНБ одобри препоръките на Европейския банков орган. От два месеца при теглене на заем и просрочие или неизплащане на вноските по него автоматично се попада в класификатор с най-високия рисков профил. Доколко се затягат мерките срещу нередовните платци и за движението на лихвите по кредити и депозити обясни Десислава Николова от финансовия портал „Моите пари“, с която разговаря Наталия Ганчовска в предаването „Хоризонт за вас“:

„Идеята на новите правила е този профил да бъде следен текущо, с цел да се разбере от къде идва влошаването и да се предотврати последващо такова влошаване на длъжника…Трябва да се реши проблемът с разговор с кредитния инспектор, за да се стигне до изход от ситуацията…“. Николова допълни, че банките ще следят повече потребителите, с цел ранно установяване на проблеми в обслужването на задълженията. Това включва намаление на кредитното салдо по сметката с повече от 95% през последните 6 месеца, намаляване на заплатата през последните 3 месеца, намаляване на банковите преводи по сметка на длъжника и др.
Основната цел на мерките по преструктуриране следва да бъде връщането на кредитополучателя към състояние за устойчиво обслужване на погасяванията, като се вземе предвид дължимата сума и се сведат до минимум очакваните загуби.
Българските банки от 30 юни 2019 г. прилагат „Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции“ на Европейския банков орган. Това се казва в специално прессъобщение на БНБ, с което надзорната институция обявява, че официално се ангажира да контролира спазването на тези изсеквания. Насоките представя Ирина Жикова управител на клон на кредитна институция:

„Насоките ще важат за всички необслужвани и преструктурирани вземания на банките. Под необслужвани се имат предвид вземанията, по които има някакво просрочие – независимо колко дълъг е периода на забавяне на плащането, или по които длъжникът е редовен, но финансовото му състояние се е влошило. Според последните данни на БНБ под тази формулировка за необслужвани кредити към края на март 2019 г. попадат банкови вземания за 6.71 млрд. лева или 7.4% от общия портфейл на вземанията на банковата система… Тези уточнения са важни, защото всички регулации, произтичащи от въпросните насоки на ЕБО, се формират на базата на брутните необслужвани вземания, чийто размер не е намален с размера на заделените по тях провизии /обезценки/.“

Българинът е изтеглил кредити за над 20 милиарда лева. Това показват последните данни на Европейската централна банка. Най-голям е ръстът при потребителските заеми, които са значително по-скъпи. У нас те нарастват с по-бърз темп от ипотечните, показват изчисленията на БНБ. За година са изтеглени близо 18% повече заеми за потребление. Според икономисти, обяснението от една страна е по-добрата икономическа ситуaция, но от друга – се наблюдава и обезпокоителна тенденция – все повече жилища се купуват без собствени спестявания.
Коментар на Десислава Николова, финансов анализатор в MoitePari.bg в предаването „Хоризонт за вас“ с Наталия Ганчовска.

Potrebitelskikrediti

2 thoughts on “Нова евродиректива за управление на лошите кредити

    1. Можем да ви дадем 250 лева. Откъде сте и какви задължения имате? Моля да ми изпратите вашия телефон

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Цената на кредита не е само лихвата

вт окт. 8 , 2019
Въпреки че лихвата е първото, което виждаме като цена на кредита, и е това, върху което кредиторите най-често акцентират, тя не дава пълна информация за цената на кредита. Оскъпяването по един кредит може да бъде измерено по различни начини. Възможните за избор показатели са: • лихва по кредита, • общата изплатена сума, • годишният процент на разходи • размерът на месечната вноска. В практиката за най-обективен показател е приет Годишният процент на разходите (ГПР) и за това има конкретна обосновка. Останалите показатели също могат да бъдат ориентири, но всеки от тях има своите недостатъци, които малко или много ги правят недостатъчно полезни. Лихва Това е първичната цена на кредита. Нарича се първична, защото само тя самостоятелно не дава обективна представа за пълната цена. Един кредит, особено жилищен, обичайно е свързан с редица други разходи и такси, които допълнително оскъпяват кредита, но лихвата не отразява това. От тази гледна точка тя може да служи само за отправна точка при избор на оферта и за елементарно сравнение между продукти, чиито условия са идентични. Да разгледаме следния пример: - Жилищен кредит за сума 100 000 лв,; - Кредитът е предназначен за покупка на жилище на стойност 120 000 лв.; - Срок на кредита – 20 години; - Лихвата по кредита е 4% за целия срок на кредита; - Застраховка на имота – 0,20% годишно, върху стойността имота; - Застраховка „Живот“ на кредитоискателя – 0,015% месечно върху остатъка по главницата; - Такса за поддръжка на разплащателна сметка – 2 лв. месечно; - Такса за оценка на кредитен риск – 0,30% от размера на кредита. От примера е ясно видно, че при така структуриран продукт само лихвата не може да даде отговор дали тази оферта е изгодна, или не. Лихвата може да бъде показател за сравнение само когато всички останали параметри са еднакви за всички продукти и могат да бъдат игнорирани. Практиката показва, че това може да се реализира само ако се сравняват продуктите на една банка. Това обаче не е полезно, ако изборът не е ограничен само до 1 банка. Месечна вноска Месечната вноска също може да бъде разглеждана като неподходящ показател, който самостоятелно да бъде използван при избор на оферта. При горния пример месечната вноска възлиза на 606 лв. Както е видно, месечната вноска не е носител на информация. Тя не информира повече от това дали този кредит е във възможностите на кредитоискателя предвид месечните му доходи и разходи. За период от 20 г. кредитоискателят ще плати общо 145 440 лв. под формата на месечни вноски, но това все още не е пълната цена на кредита. За да бъде достатъчно точно сравнението е необходимо всички параметри на кредита да бъдат включени в калкулациите. Общо изплатена сума Този показател дава достатъчна представа за това колко скъп или евтин е в действителност разглежданият кредит спрямо друго предложение. Показателят е полезен, защото включва в себе си не само изплатените месечни вноски, но и всички съпътстващи месечни и годишни разходи, които често са немалко. В примера по-горе това би означавало обща изплатена сума в размер на 151 980 лв. Разликата е очевидна, ако сравнението беше основано само на сумата от всички месечни вноски. Отчитайки застраховките и някои други съпътстващи разходи, се получава обща изплатена сума, която може да е база за взимане на решение за това коя оферта да бъде предпочетена. Годишен процент на разходите Това е показателят, който се е наложил в световната практика като най-обективен и прозрачен. Той включва в себе си не само лихвата по кредита, но и всички дължими от клиента такси и комисиони. Като идея, както се вижда, е много сходен с това, което показва общата изплатена сума. Но с това приликите приключват. Макар понякога показателят да е труден за възприемане, той има 2 много съществени предимства, които са достатъчни, за да бъде препоръчан при сравнение на оферти: 1. Прецизен е - отчита стойността на парите във времето. Чрез този показател не само могат да се изчислят общите разходи по кредита, но и каква е тяхната стойност към момента на отпускане на кредита. Това е важно, защото по време на погасяването на кредита възникват и се погасяват различни съпътстващи разходи в различни моменти. От тази гледна точка не е без значение какви са разходите, какъв е техният размер и в кой точно момент се плащат. Един голям разход, платим на късен етап, може да има по-малко влияние върху цената на кредита, отколкото по-малък разход, но платим веднага или в началото на срока на кредита. Като резултатен показател ГПР отразява всичко това и стойността, която виждаме (като процент), е напълно точна и прецизирана; 2. Удобен за използване. След като бъде разбран неговият смисъл, е достатъчно само да се доверим на резултатния процент, който е отговорът на въпроса каква е цената на кредита. Както се видя в примера по-горе, общата изплатена сума по един кредит може да е много висока стойност. От практическа гледна точка е затрудняващо да се запомнят толкова големи числа, при които нюансите може да са в рамките на няколко лева, но точно те да се окажат решаващи за избора. Много по-лесно и удобно е сравненията да се базират върху малко, лесно запомнящо се число, какъвто е ГПР, вместо да се борави с например 5 или 6-цифрени суми. В примера по-горе ГПР е в размер на 4,73%. Съпоставката между лихвата по кредита и ГПР веднага може да даде достатъчно добър ориентир дали разглежданата оферта е изгодна. Колкото ГПР е по-близо като стойност до лихвата по кредита, толкова тази оферта е по-изгодна. Подобни бързи отговори не могат да се получат нито от размера на месечната вноска, нито от общата изплатена сума, нито само от размера на лихвата. Източник: moitepari.bg