Нови правила действат при управлението на лошите кредити, след като БНБ одобри препоръките на Европейския банков орган. От два месеца при теглене на заем и просрочие или неизплащане на вноските по него автоматично се попада в класификатор с най-високия рисков профил. Доколко се затягат мерките срещу нередовните платци и за движението на лихвите по кредити и депозити обясни Десислава Николова от финансовия портал „Моите пари“, с която разговаря Наталия Ганчовска в предаването „Хоризонт за вас“:

„Идеята на новите правила е този профил да бъде следен текущо, с цел да се разбере от къде идва влошаването и да се предотврати последващо такова влошаване на длъжника…Трябва да се реши проблемът с разговор с кредитния инспектор, за да се стигне до изход от ситуацията…“. Николова допълни, че банките ще следят повече потребителите, с цел ранно установяване на проблеми в обслужването на задълженията. Това включва намаление на кредитното салдо по сметката с повече от 95% през последните 6 месеца, намаляване на заплатата през последните 3 месеца, намаляване на банковите преводи по сметка на длъжника и др.
Основната цел на мерките по преструктуриране следва да бъде връщането на кредитополучателя към състояние за устойчиво обслужване на погасяванията, като се вземе предвид дължимата сума и се сведат до минимум очакваните загуби.
Българските банки от 30 юни 2019 г. прилагат „Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани експозиции“ на Европейския банков орган. Това се казва в специално прессъобщение на БНБ, с което надзорната институция обявява, че официално се ангажира да контролира спазването на тези изсеквания. Насоките представя Ирина Жикова управител на клон на кредитна институция:

„Насоките ще важат за всички необслужвани и преструктурирани вземания на банките. Под необслужвани се имат предвид вземанията, по които има някакво просрочие – независимо колко дълъг е периода на забавяне на плащането, или по които длъжникът е редовен, но финансовото му състояние се е влошило. Според последните данни на БНБ под тази формулировка за необслужвани кредити към края на март 2019 г. попадат банкови вземания за 6.71 млрд. лева или 7.4% от общия портфейл на вземанията на банковата система… Тези уточнения са важни, защото всички регулации, произтичащи от въпросните насоки на ЕБО, се формират на базата на брутните необслужвани вземания, чийто размер не е намален с размера на заделените по тях провизии /обезценки/.“

Българинът е изтеглил кредити за над 20 милиарда лева. Това показват последните данни на Европейската централна банка. Най-голям е ръстът при потребителските заеми, които са значително по-скъпи. У нас те нарастват с по-бърз темп от ипотечните, показват изчисленията на БНБ. За година са изтеглени близо 18% повече заеми за потребление. Според икономисти, обяснението от една страна е по-добрата икономическа ситуaция, но от друга – се наблюдава и обезпокоителна тенденция – все повече жилища се купуват без собствени спестявания.
Коментар на Десислава Николова, финансов анализатор в MoitePari.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *